Voorstel indienen

Helaas is het niet meer mogelijk een voorstel in te dienen. Alle voorstellen worden nu beoordeeld. Uiterlijk 22 juni ontvangen de indieners terugkoppeling op hun voorstel.

In september plaatsen wij het gehele programma op deze website en kan je je aanmelden voor het Tel mee met Taal festival. Wil je bericht ontvangen zodra de aanmelding open gaat? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.