12:00     12:15     12:30     12:45     13:00     13:15     13:30     13:45     14:00     14:15     14:30     14:45     15:00     15:15     15:30     15:45     16:00     16:15
Kleedkamer 1 (K1 Rode Zaal)               Taal. Een bouwsteen voor duurzame inzetbaarheid   Taal op de werkvloer - de investering waard!   Vrouwen duurzaam richting de arbeidsmarkt 
Kleedkamer 2 (K2 Rode Zaal)                  Negatieve emoties de baas   Onderzoek: De laaggeletterden centraal   Welke jongere is (g)een lezer?          
Zaal 1                  Taalvaardigheid op de werkvloer: hoe pak je dat aan?   Inzet eigen Asito Taalmaatjes    VCA voor laagtaalvaardige cursisten   Alles is Taal: Amsterdams Taalakkoord 
Zaal 2               Het sociaal domein en de aanpak van laaggeletterdheid. Ervaringen van drie gemeenten.   De cyclus van laaggeletterdheid doorbreken: focus op het laaggeletterde gezin      Inspraak aan laaggeletterden in gemeenten 
Zaal 3                  Extra kansen voor laaggeletterde adolescenten    TmmT Internationaal: Lessons from Europe 
Zaal 4                  Zelfstandig leren leren: wat ervaren de leerders?   Professionalisering volwasseneneducatie: sneak preview opleidingsmodules docent basisvaardigheden   GEANNULEERD: Interactieve presentatie Taal op Maat. Taal in de praktijk; leren door te activeren.   Zo krijg je zwakke lezers enthousiast voor boeken! 
Zaal 5               Effectief de taalontwikkeling van kinderen vergroten door hun thuisomgeving positief te beïnvloeden   Taal en ouderbetrokkenheid: Samenwerking tussen school en taalaanbieder   Opbrengst van de inzet van BoekStartcoaches        
Zaal 6               Workshop sociaal domein   Bibliotheek als Hulp om de hoek, ondersteuning aan 1 miljoen (kwetsbare) burgers   Toolkit gespreksvoering laaggeletterdheid       
Zaal 7               TaalTester - hoe begrijpelijk is jouw communicatie   Klantreis van een laaggeletterde: de gewenste route   Campagnes om laaggeletterden (waaronder NT1) te bereiken       
Zaal 8                  Een opstap naar maatschappelijke participatie na de inburgering      Uitvoerders participatiewet maken werk van taal   Werken aan zelfredzaamheid van laaggeletterden; van droom naar werkelijkheid 
Zaal 9               Het recht om te leren: ook voor NT1'ers? 40 jaar bestrijding van laaggeletterdheid, wat leverde het op, hoe gaan we verder?      SamenWel!   Mijn Positieve Gezondheid voor laaggeletterden 
Zaal 10               Zilveren Taalcompetenties: Nieuw taalaanbod voor ouderen i.s.m. de zorg   Van A tot Z Gezond         Project 'Samen digi-TAAL de toekomst in!' 
White room               Laaggeletterden in beeld; welke persona's zijn er en hoe helpen die in de praktijk?   Online leren heeft de toekomst. Voor ALLE doelgroepen!   Het slechten van barrières van binnenuit 
Black room               Ouderen op de digitale (snel)weg: route naar zelfvertrouwen en zelfredzaamheid in de digitale wereld   Naar optimaal samenspel van vrijwilligers en beroepskrachten in het terugdringen van laaggeletterdheid      Effecten van de VoorleesExpress  
Ingang (verzamelen)Excursie: Taal in de Wijk                             
Blauwe zaal                  Tel mee met Taal: het vervolg - meedenken over aanpak laaggeletterdheid vanaf 2020         Tel mee met Taal: het vervolg - meedenken over aanpak laaggeletterdheid vanaf 2020 
Rode zaal               Ilse, meer dan technologie Boeken voor kinderen die thuis geen boeken hebbenSTERK-TEAM; Sterk groeimodel voor ouder, kind en school!  Alleen nerds lezen boekenKleine presentatie tentoonstelling Marit Törnqvist  SamSamTaalmeter-projectKedeng kedeng in Tilburg: alle seinen op groen voor de scholingslening. 
Foyer               Netwerkplein 


 Werk
 Participatie / sociaal domein
 Communicatie & Dienstverlening
 Leesmotivatie
 Gezondheid
 Digitaal
 Denken vanuit de doelgroep
 Educatie
 Tel mee met Taal Programmering: internationaal, subsidies & vervolgaanpak
 Gezin
 Anders