Het testament

Nalatenschap

Of je nu getrouwd bent of niet, iedereen zou in een vroeg stadium met het onderwerp testamenten moeten omgaan. Ook al voelen veel mensen zich ongemakkelijk bij dit onderwerp en zetten ze liever de gedachte ‘hun testament op te maken’ weg, het volgende geldt: Een testament maken betekent het ontwerpen en bewust erven. Het niet maken van een testament betekent het accepteren van onnodig rigide regels.

Wat gebeurt er als u zelf geen testament maakt?

Bij het ontbreken van een testament gelden de wettelijke regelingen, en dat kan grote gevolgen hebben voor de verdeling erfenis. Deze bepalen strikt wie welk aandeel erft. Volgens deze erfgenamen erven eerst de wettige erfgenamen van de 1e orde. Dit zijn de kinderen van de overledene, de zogenaamde erflater. In principe erven alle kinderen evenveel. Als de kinderen al zijn overleden, erven hun kinderen, dus de kleinkinderen van de overledene.

Als er geen erfgenamen van de eerste orde zijn, dus kinderen en kleinkinderen, erven de ouders van de overledene. Als een of beide ouders al zijn overleden, erven de broers en zussen van de overledene. Als dit ook niet mogelijk is, erven de grootouders van de overledene. Bij overlijden van één of beide grootouders erven de broers en zussen van de ouders van de overledene. Belangrijk om te weten is dat de langstlevende echtgenoot van de overledene naast zijn of haar kinderen slechts een kwart erft. Naast de erfgenamen van de tweede orde, d.w.z. ouders en broers en zussen, erft de langstlevende echtgenoot slechts de helft. Alleen als er geen familieleden van de eerste of tweede orde zijn, krijgt de echtgenoot de volledige erfenis. Hetzelfde geldt voor geregistreerde geregistreerde partnerschappen. Bovendien krijgt de echtgenoot nog een kwart van het vermogen, wat betekent dat de erfenis 2/4 is. Dit geldt echter niet in het geval van scheiding van goederen.

Waarom zou je een testament moeten maken?

Om zelf te kunnen bepalen welk familielid welk aandeel moet erven of als u een bepaald deel van uw vermogen aan bepaalde personen zou willen erven, raden wij u aan om in ieder geval een testament op te maken. Zo kunt u zelf bepalen wie uw erfenis wordt en in welke mate, ongeacht de mate waarin iemand verwant is. Op deze manier kunt u ook familieleden of echtgenoten uitsluiten van de wettelijke erfopvolging. Andere mogelijkheden bij het maken van een testament: U kunt voorwaarden stellen waaronder u wordt geërfd. Het voordeel: de erfgenaam krijgt de beurs pas als aan de door u gestelde voorwaarde is voldaan. U kunt bijvoorbeeld zeggen “mijn dochter is mijn erfgenaam als ze arts is” of “mijn zoon erft als hij getrouwd is.” meerderjarig zijn. onmogelijk of verboden zijn. Anders zijn er geen grenzen aan de verbeelding.

Vooral ongehuwde partners moeten zo snel mogelijk gaan nadenken over het maken van een testament. De reden is simpel: de erfopvolging geldt niet voor ongehuwde partners. In dit geval zou u als ongehuwd zonder testament niets erven. Om dit niet te riskeren, dient u advies in te winnen bij advocaat Dr. George, advocaat erfrecht in Berlijn, voor advies. Het maken van een testament geeft u de mogelijkheid om zelf te bepalen welke aandelen uw ongehuwde partner van u erven.

Het exacte deel van de erfenis kan moeilijk te bepalen zijn, vooral als de stamboom uit meerdere personen bestaat en niet elk familielid in leven is. Vooral met betrekking tot de echtgenoot als erfgenaam kunnen bijzondere wettelijke regels gelden die de berekening van het deel van de erfenis verder bemoeilijken.

Wij staan ​​tot uw beschikking om het wettelijk aan u toe te rekenen deel van de nalatenschap vast te stellen. Wij berekenen graag voor u hoe hoog uw successierechten zijn. Ook kunnen wij u helpen bij het opstellen van uw testament. Voorkom dat de wettelijke voorschriften ongefilterd worden toegepast! Het is belangrijk om uw nalatenschap door middel van een testament precies zo te verdelen als u voor ogen heeft.

Het testament
Schuiven naar boven